Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Diabetická Retinopatie

Diabetická retinopatie je typickou mikrovaskulární komplikací diabetes mellitus, tedy cukrovky. Laicky ji můžeme vysvětlit jako nemoc způsobenou metabolickými změnami pacienta při cukrovce prvního a druhého typu, kdy dochází k bujení krevních cév sítnice. Nové krevní cévy jsou velmi křehké a často dochází k jejich prasknutí a následnému zatopení oka krví a cévní tekutinou.

 

Podle statistický dat, publikovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (UZIS), můžeme stávající situaci bez nadsázky označit za pandemii, a to nejen v České republice, ale i v globálním měřítku. Počet diabetiků a pacientů trpícíchdiabetickou retinopatií je alarmující - dochází k exponenciálnímu nárůstu nemocných (v řádech stovek procent oproti o 80. letům 20. století). V ČR trpí diabetickou retinopatií přibližně 13% pacientů s diabetem, tedy cca 120.000 osob.

 

Ve vyspělých zemích je diabetická retinopatie (společně se souvisejícími komplikacemi) nejčastější příčinou nově vzniklé slepoty u osob ve věku 20 - 74 let. Mezi jednoznačně potvrzené rizikové faktory diabetické retinopatie patříchronická hyperglemie, hypertenze a přítomnost nefropatie. Prevalence diabetické retinopatie je rovněž významně podmíněna trváním choroby.

 

Komplexní preventivní a léčebné postupy redukují riziko ztráty zraku o 90%. Terapie zahrnuje intervenci rizikových faktorů, aktivní screening diabetické retinopatie a specializovanou oftalmologickou léčbu.

 

Zdravé oko:

 

 

 

Oko s DR:

 

 

 

Zdravé oko a oko s DR:

 

 

 

Diabetická retinopatie - MUDr. Miroslav Veith